Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).
X
kategorie
Katalog ložního prádla (PDF)
Katalog s obrazy (PDF)

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU
 

PROVOZOVATEL (DÁLE JEN „PRODÁVAJÍCÍ“):
Jana Černá
Podkrušnohorská 1594
436 01 Litvínov
IČ: 01713019
DIČ: CZ657132802 (plátce DPH)

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona pod SZ: MmM-067572/2013

 

Provozovna:
Italissima Home
9. května 24
1. patro
436 01 Litvínov
Tel: 702 909 438
E-mail:info@italissima.cz

 

Otevírací doba:
Pondělí – pátek: 9:00-17:00 hodin
Sobota 9:00-12:00 hodin

 

OBSAH:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6. DODACÍ LHŮTA
7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
11. DORUČOVÁNÍ
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, umístěného na internetové adrese www.italissima.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.2. Je-li smluvní stranou fyzická osoba - spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami zákonem  č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

1.3. Je-li smluvní stranou podnikající fyzická či právnická osoba, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se obchodně podnikatelský vztah zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů).

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Tyto obchodní podmínky se vztahují ke zboží prodávanému prostřednictvím internetových stránek prodávajícího. Jedná se o květiny, obrazy, svíčky, proutěné a dřevěné zboží, dekorační povlaky, polštářky, deky, přikrývky, přehozy, koberečky, předložky, ručníky, osušky, župany, prostírání, ubrusy, ubrousky, hotové záclony a závěsy, úchyty, střapce a další bytové dekorace.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce internetového obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.

 

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

3.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a jeho zaměstnanci, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností prodávajícího a obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího.

3.3. Kupující uzavřením objednávky dobrovolně souhlasí s ověřením svých osobních údajů systémem POZORNANĚJ.CZ, evidujícím nesolidní zákazníky. Systém je provozován plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem na ochranu osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.a po konzultaci s Úřadem na ochranu osobních údajů.

3.4. Kromě společností přepravujících zboží a jejich zaměstnanců (vybrány v objednávkovém formuláři) nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány žádným třetím osobám. Tyto společnosti a jejich zaměstnanci se řídí nakládáním s osobními údaji kupujícího dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické či tištěné podobě.

3.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

3.7. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Souhlas s dalším nakládáním s jeho osobními údaji a ukončení zasílání obchodních sdělení může kupující odvolat oznámením doručeným na elektronickou adresu prodávajícího nebo písemně, a to aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, informace o zboží a ceny nabízeného zboží, a to včetně aktuální výše daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze při doručování na území České republiky a Slovenské republiky.

4.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu („vložením“ zboží do elektronického nákupního košíku). Objednávkový formulář obsahuje informace o objednávaném zboží, jeho množství, ceně, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s přepravou a dodáním zboží (dále jen „objednávka“).

4.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. 

4.5. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím.

4.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Na vznik smlouvy toto potvrzení však nemá vliv.

4.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

4.10. Každá objednávka učiněná prostřednictvím tohoto internetového obchodu je považována za závaznou. Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Ceny v internetovém obchodě jsou konečné, tedy včetně DPH. Náklady na přepravu a dodání, jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

5.2. Cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • BEZ DOBÍRKY: v hotovosti nebo bezhotovostně prostřednictvím platebního terminálu v provozovně prodávajícího na adrese 9. května 24, 436 01 Litvínov, 1. patro;
  • S DOBÍRKOU: v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, prostřednictvím doručovatele ČP, PPL, DPD nebo bezhotovostně na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, prostřednictvím platebního terminálu doručovatele PPL, DPD;
  • BEZ DOBÍRKY: bezhotovostně prostřednictvím on-line akceptace platebních karet VISA/MasterCard/Diners Club;
  • BEZ DOBÍRKY: bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2600475551/2010, pro platby ze Slovenska na účet IBAN: CZ6820100000002600475551, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, vedený u společnosti Fio banka, a.s. 

5.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s přepravou a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s přepravou a dodáním zboží.

5.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. 

5.5. V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího, je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je pořadové číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6. V případě bezhotovostní platby formou on-line plateb prostřednictvím terminálu KB, a.s je kupní cena splatná okamžikem potvrzení přijetí platby od KB, a.s. Zákazník obratem obdrží EET doklad o platbě. 

5.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.8. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – faktura je přiložena k zásilce.

 

6. DODACÍ LHŮTA

6.1. Prodávající odesílá zboží v nejbližším možném termínu. O odeslání zboží je kupující informován prostřednictvím své elektronické adresy.

6.2. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je zboží odesíláno po připsání částky na účet.

6.3. V případě, že zboží není momentálně skladem, je kupující informován o nejbližším možném termínu dodání objednaného zboží od dodavatele.

6.4. Skladové zásoby internetového obchodu jsou vzhledem k souběžnému prodeji na provozovně upravovány průběžně, nejpozději však každý druhý pracovní den.

6.5. Dostupnost zboží si můžete ověřit v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin e-mailem na info@italissima.cz, nebo na telefonním čísle 702 909 438. 

 

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. Doručení objednaného zboží probíhá prostřednictvím přepravní společnosti České pošty, s.p., PPL, DPD. Kupující má možnost si zvolit místo doručení nebo dohodnout převzetí zboží v jedné z partnerských provozoven PPL nebo ve výdejním místě Pickup DPD Parcelshop (kód partnerské provozovny se uvádí do poznámky), a to v běžné provozní době.

7.2. O odesílání a doručování zboží je kupující průběžně informován prostřednictvím e-mailů a SMS zpráv.

7.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

7.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady s tímto spojené.

7.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či její poškození nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

7.6. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti. Pokud dodatečně zjistí porušenost obsahu zásilky, doporučujeme obsah nafotit ještě v krabici a zaslat na adresu prodávajícího, který zajistí reklamaci zásilky.

7.7. Cena za přepravu a dodání zásilky je v částce 130 Kč, 110 Kč a 90Kč za zásilku, dle doručovatele. Při dodání zboží formou dobírky (u plateb v hotovosti a plateb kartou u kurýra) je kupujícímu připočten k ceně přepravy a dodání poplatek ve výši 30 Kč (tzv. doběrečné).

7.8. V případě, že objednávka překročí částku 2000 Kč, hradí cenu za přepravu a dodání zásilky prodávající. Zdarma odesíláme pouze prostřednictvím přepravní společnosti PPL nebo přepravní společnosti DPD, se kterými máme uzavřen smluvní vztah a zajištěn svoz z místa odesílání.

7.9. V případě, že objednané zboží není skladem a objednávka bude odesílána ve více zásilkách, hradí kupující cenu za přepravu a dodání zásilky pouze jedenkrát. Další zásilky jsou vypraveny na náklady prodávajícího.

7.10. Kupující má také možnost vyzvednutí zboží v provozovně Italissima v Litvínově. Tato služba není zpoplatněna. V případě platby v hotovosti na prodejně je objednané zboží uloženo po dobu sedmi (7) kalendářních dnů. Posléze je objednávka ze strany prodávajícího stornována. V případě bezhotovostní platby předem je objednané zboží uloženo po dobu čtrnácti (14) kalendářních dnů. Další uložení je zpoplatněno částkou 20 Kč/kalendářní den, splatnou v hotovosti při převzetí zboží. Lhůty k vyzvednutí zboží začínají běžet od následujícího dne po potvrzení objednávky prodávajícím. 

7.11 Cena za přepravu a dodání zásilky na Slovensko je v částce 250 Kč a 230 Kč za zásilku, dle doručovatele. Při dodání zboží formou dobírky je kupujícímu připočten k ceně přepravy a dodání poplatek ve výši 50 Kč (tzv. doběrečné).

7.12 V případě, že objednávka překročí částku 2000 Kč, hradí cenu za přepravu a dodání zásilky prodávající.

 

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

8.2. Nejedná-li se o výše uvedený případ, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, právo od kupní smlouvy, uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy pouze v internetovém obchodě) odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží.

8.3. Zboží je třeba vrátit s originálem daňového dokladu (faktury). Při vrácení jen některých položek na faktuře přiložte ke zboží kopii daňového dokladu (faktury). 

8.4. Požadavek na odstoupení od kupní smlouvy, sdělte vždy prodávajícímu na kontaktní telefonní číslo, e-mailem či písemně. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím této lhůty.

8.5. Vrácené zboží zasílejte na adresu provozovny: Italissima Home, 9. května 24, 436 01 Litvínov. Prodávající nevyplácí nevyžádané zásilky, proto nedoporučuje kupujícímu vrácení zboží formou dobírky. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Zboží může vykazovat znaky předvedení a vyzkoušení, pouze v míře, v jaké by to bylo možné v kamenné prodejně.

8.6. Ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí vráceného zboží prodávajícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající cenu vráceného zboží při částečném vrácení zboží a plnou kupní cenu včetně nákladů spojených s přepravou a dodáním zboží při vrácení celé zásilky, a to kupujícímu na uvedený účet  do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Po domluvě je možnost vrácení částky i jiným způsobem, ovšem na náklady kupujícího, které je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.7. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či prodávajícímu vzniknou dodatečné náklady k uvedení zboží do původního stavu, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody, který je oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.8. Náklady na vrácení zboží nese kupující.  

8.9. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky a daňového dokladu a bankovní spojení. K vrácení zboží může využít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (formát PDF)
(Vyplňte formulář a zašlete pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Při vrácení části nebo všeho zboží přiložte k formuláři fakturu.)

8.10. Za odstoupení od kupní smlouvy se v žádném případě nepovažuje nevyzvednutí zásilky. Nevyzvednutím zásilky se zákazník dopouští protiprávního jednání formou porušení uzavřené kupní smlouvy ze strany zákazníka. V tomto případě má odesílatel právo vymáhat vzniklou škodu. 

 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy,  zejména ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Záruční doba na veškeré zboží je 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba se nevztahuje na poškození či opotřebení zboží.

9.3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou a že je bez vad. 

9.4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující na adrese provozovny: Italissima Home, 9. května 24, 436 01 Litvínov.

 

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.2. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Italissima Home, 9. května 24, 436 01 Litvínov, adresa elektronické pošty info@italissima.cz, telefon 702 909 438.

12.3. Obchodní podmínky jsou platné od 3. 4. 2016 do odvolání.

 

V Litvínově, dne 3. 4. 2016